سفید

مستربچ های سفید بر پایه انواع پلیمرها از 20 درصد تیتان تا 70 درصد و قابل استفاده در تمامی صنایع می باشد، همچنین سفید با زمینه آبی نیز موجود می باشد. پیگمنت مورد استفاده از مرغوب ترین نوع تیتان و مستربچ تهیه شده دارای پخش عالی پیگمنت و با بهترین پشت پوشی می باشد. دیتاشیت یکی از محصولات سفید در پایین آورده شده است: مستربچ سفید 40 درصد مستربچ سفید 70...

اطلاعات بیشتر

خدمات آزمایشگاهی

شرکت رایان بسپار صنعت با قرار گرفتن در قلب مرکز پژوهشی پلیمر ایران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی و در اختیار داشتن دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی در کلیه زمینه های شیمی و پلیمر قادر به همکاری در زمینه انجام آنالیز و آزمون های شیمیایی و پلیمری با صنایع و دانشگاه ها سراسر ایران می باشد. لیست تجهیزات آزمایشگاهی: میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) دستگاه کشش (Tensile) طیف سنج مادون قرمز (FTIR) طیف سنج یو وی-ویزیبل (UV-Visible) رئولوژی و سنجش جریان پذیری مذاب (Rheology and MFI) آنالیز عنصری (CHNOS) گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC) تجزیه وزن سنجی گرمایی (TGA) آزمون خواص مکانیکی-حرارتی (DMTA) کروماتوگرافی مایع، گاز و نفوذ ژل (HPLC, GC & GPC) آزمون...

اطلاعات بیشتر