سفید

مستربچ های سفید بر پایه انواع پلیمرها از 20 درصد تیتان تا 70 درصد و قابل استفاده در تمامی صنایع می باشد، همچنین سفید با زمینه آبی نیز موجود می باشد. پیگمنت مورد استفاده از مرغوب ترین نوع تیتان و مستربچ تهیه شده دارای پخش عالی پیگمنت و با بهترین پشت پوشی می باشد. دیتاشیت یکی از محصولات سفید در پایین آورده شده است: مستربچ سفید 40 درصد مستربچ سفید 70...

اطلاعات بیشتر